Úvod produkty & služby čistírny odpadních vod

Čistírna odpadních vod

Čistírna odpadních vod se využívá především pro účely filtrace vody a recyklace vody. Úprava vody je prováděna pomocí mechanické filtrace vody či chemické filtrace vody tak, aby čistírna odpadních vod (flotační čistička, sedimentační čistička i průmyslová čistička) poskytla vodu dále použitelnou pro proces mytí. Čistírna odpadních vod je vždy navrhována dle určitého provozu a požadavků na výstupní odpadní vodu. Kvalitní čistírna odpadních vod je důležitým prvkem v péči o životní prostředí.

recyklace vody

Recyklace vody zajistí, aby mohla voda být znovu použitelná pro účely mytí. Tato úprava vody šetří provozní náklady a má vliv na hodnoty rozpuštěných látek. Díky tomu je čistička výhodnou investicí.

průmyslová čistička

Průmyslová čistička neslouží jen pro účely recyklace vody, ale čistička tohoto typu může být i koncovkou zajišťující kvalitu vody. Tato čistička se používá mj. v brusírnách skla, galvanizovnách a lakovnách.

filtrace vody

Čistírna odpadních vod zajišťuje i doplňující filtrace vody. Při vypouštění vody do vodních toků se používá dodatečná filtrace vody (filtrace vody od aktivního uhlí a filtrace vody s automat. proplachem).

úprava vody

Aby byla voda kvalitní pro účely mytí, je nezbytná pečlivá úprava vody. Proto je úprava vody prováděna s přihlédnutím k tvrdosti a příp. železitosti vody. Proto je úprava vody navrhována vždy individuálně.