Úprava vody

Kvalita vody pro mytí je závislá na vstupní kvalitě čisté vody. Prověřujeme proto zdroje před instalací, především na tvrdost, případně železitost (vlastní studny) a doporučíme potřebnou úpravnu, pokud je třeba.

fotogalerie

Image 0 -